POSEBNA AKCIJA!

Ponedjeljak 26.06.2017. – brza analiza vašeg tjela!
Rezervacije na info pultu u teretani ili na tel. +385 21 376 604