Materijali

Primjer programa treninga za muškarce

Primjer programa treninga za muškarce 1Primjer programa treninga za muškarce 2

Primjer programa treninga za žene

Primjer programa treninga za žene 1Primjer programa treninga za žene 2

Cjenik usluga Californie Gym

Cjenik usluga California Gym